Girişim hayalim için kurumsal bir şirketteki işimden çıkmak hayatımı nasıl mahvetti

“Eeeeee, işlerin nasıl?! Büyüyor mu?!”

Ne söylersem söyleyeyim, bir işin büyüyebilmesi için bir günden fazla zamanın gerektiğini ona anlatamadım.

Çok geçmeden, sosyal ortamlardan kendimi çekmeye başladığımı fark ettim.

1. Toplumsal baskıya hazır mısınız?

Girişimci olmayan arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz varsa, yapmaya çalıştığınız şeyin ne olduğunu tam anlamıyla anlamayacaklardır ve toplumsal baskı daha da fazla olacaktır.

2. Bekar mısınız ya da son derece destekleyici bir partneriniz mi var?

Büyüdükçe, hayatımızın daha büyük bir kısmını arkadaşlarımız veya ailemiz yerine partnerlerimizle paylaşıyoruz. Ben böyle bir kız arkadaşa sahip olmakla şanslı olsam da diğer girişimci arkadaşlarımın birçoğunun bu yolculuk boyunca kız arkadaşlarından ayrılmalarını görmek çok üzücüydü.

3. En azından bir yıl yetecek kadar nakdiniz var mı?

İyi, şimdi onu en az üç ile çarpın. Çünkü birikiminizi sandığınızdan çok daha hızlı tüketmeye başlayacaksınız. Yol boyunca; çok fazla gizli masraf, muhasebeci ücretleri, avukat ihtiyacı, bozulan iPhone’lar ve bilgisayarlar vb. olacak.

4. Günde sadece birkaç saat uyumaya hazır mısınız?

Kurumsal danışmanlık dünyasından kurtulduktan sonra ne zaman istersem o zaman çalışarak nihayet bir hayali yaşayacağımı sanıyordum — Lori Greiner’ın şu sözünü okuyuncaya kadar.

“Girişimciler haftada 40 saat çalışmaktan kurtulmak için 80 saat çalışmaya razıdır.”

Fotoğraf için harika fotoğrafçı Ian’a teşekkürler. http://ianmurchison.com

5. Başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz?

Hayatta her birimizin farklı bir öncelik listesi var. Çoğu insan için para öncelik listesinde birinci sıradadır, diğer bazıları için ise hayat-iş dengesi. Dolayısıyla, insanlar başarıyı farklı şekillerde tanımlıyor.

“Bir sona doğru yolculuk etmek iyidir; ama sonunda önemli olan yolcuğun kendisidir.”

Başarılı girişimciler ille de milyon dolarlarca yatırım turları yapanlar değil. Unutmayın bunlar milyonda bir olur.

Benimle Facebook’ta ya da Twitter’da — @meseali — bağlantıya geçebilirsiniz.

Ayrıca buradan yolculuğuma katılabilirsiniz.

Yazımdan keyif aldıysanız öner butonunu tıklamanız veya yazımı paylaşmanız benim için dünyalara bedeldir.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store